یادداشت‌های علم دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۵۱: مثل این است که شاه حتی به من هم سوءظن دارند *** مارسال فردا


امروز صبح شرفیاب شدم. اول مطلبی که بحث شد باز هم همین مطلب پدرسگ گاردین بود. جای تعجب است شاهنشاه چه‌قدر حساسیت نشان می‌دهند و چه‌قدر سوءظن دارند. فرمودند: «هیچ نمی‌دانم به چه مناسبت این مقاله آخری را این پدرسوخته نوشت؟» مثل این است که حتی به من هم سوءظن دارند که چون مسائلی راجع به اقلیت عرض کرده‌ام

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید