باهنر: میزان توهم توطئه در کشور زیاد است / گاندو بخشی از نظام را زیر سوال برد *** مارسال فردا


باهنر درباره سریال گاندو گفت: اصلاً ضرورت نداشت ما گروه دیگری را که داخل مجموعه نظام فعالیت می‌کند و جزئی از نظام است تخریب کنیم. شناسایی و توقف فعالیت جاسوسان و افرادی که قصد آسیب به منافع ملی کشورمان را دارند، هر قدر پیچیده‌تر باشد، ارزشمندتر است؛ اما معامله کردن با این افراد شناسایی شده و بازداشت شده هم یک عرف است. کما اینکه در دوران دفاع مقدس هم چنین چیزهایی بود

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید