گزارش سری سفارت آمریکا در سال ۱۳۶۵ از میانجی گری الجزایر بین تهران – واشنگتن و موضع این کشور درمورد کشورهای خلیج فارس و جنگ *** مارسال فردا


هرچند الجزایر برای یافتن زمینه مصالحه در جنگ خلیج فارس خوشبین نیست، اما حداقل برای رسیدن به یک آتش بس در آنجا بسیار تلاش می‌کند. روابط با کشور‌های درگیر در خاورمیانه شامل سوریه و اردن، و همینطور با کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی نیز در دو سال گذشته افزایش داشته است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید