دفاتر پست پنجشنبه و جمعه برای تحویل کارت سوخت فعال هستند *** مارسال فردا

دفاتر پستی تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه ( ۲۵ و ۲۶ مرداد ) برای توزیع و تحویل کارت سوخت فعال هستند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید