اینفوگرافیک/ اوراق قرضه آمریکا در دست چه کشورهایی است؟ *** مارسال فردا

حجم اوراق قرضه آمریکا که در اختیار کشورهای شورای همکاری است، حدود ۲۸۰ میلیارد دلار است. گرچه این رقم به معنای بدهی است اما به گفته کارشناسان نوعی باجگیری از این کشورهاست.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید