اظهار رضایت مدیرعامل ارتباطات سیار از عملکرد بانک ملت *** مارسال فردا

دکتر فرهنگ، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار هم در این نشست، با تمجید از عملکرد بانک ملت طی سال‌های اخیر و حرکت رو به رشد این بانک، مراتب رضایت خود را از همکاری های فی ما بین اعلام کرد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید