تغییرات اقلیمی صخره های مرجانی را نابود می کند *** مارسال فردا


اداره بزرگ تفریحی دریایی Great Barrier Reef اخیراً گزارش 5 ساله خود را منتشر کرده است تا به جهانیان هشدار دهد به زودی باید با زیبایی های دریایی خداحافظی کنند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید