غریب آبادی: هر عضو برجام سهم و مسؤولیت خود را ایفا کند *** مارسال فردا


نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه برجام، قابل مذاکره مجدد نیست به آمریکا توصیه کرد که آتش را شعله ورتر نکند و گفت: هر عضو برجام باید سهم و مسؤولیت خود را ایفا کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید