غریب آبادی: هر عضو برجام سهم و مسؤولیت خود را ایفا کند / توصیه می کنیم که آمریکا، آتش را شعله ور تر نکند *** مارسال فردا


نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه برجام، قابل مذاکره مجدد نیست به آمریکا توصیه کرد که آتش را شعله ورتر نکند و گفت: هر عضو برجام باید سهم و مسؤولیت خود را ایفا کند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید