کره شمالی: کره جنوبی دو جنگنده اف ۳۵ از آمریکا خریده؛ این کار نقض اعلامیه پانومونجو است / استفاده از این جنگنده ها، تنها یک گزینه پیش روی ما قرار می دهد: آزمایش اسلحه ای ویژه با هدف نابودی این جنگنده *** مارسال فردا

یک مقام در مرکز مطالعات آمریکایی وزارت خارجه کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه ای به کره جنوبی در خصوص استفاده از جنگنده های اف ۳۵ آمریکا هشدار داد. در این بیانیه آمده است: مقام های کره جنوبی کاملاً می دانند که این جنگنده ها مساله ای بسیار خطرناک است که منجر به واکنش کره شمالی خواهد شد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید