نعیم آبادی در آخرین خطبه خود در قامت امام جمعه هرمزگان چه گفت؟ *** مارسال فردا


از هیچ‌کس در هرمزگان دلخور نیستم، نسبت به هیچ‌کس کدورت ندارم و هیچ مطلبی برای انتقام و کوبیدن کسی بیان نکردم و آنچه گفتم بر اساس تشخیصم بوده است.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید