واکنش چین به تهدید آمریکا علیه ادامه خرید نفت از ایران *** مارسال فردا


سخنگوی وزارت خارجه چین به اظهارات همتای آمریکایی خود درباره ادامه خرید نفت از ایران پاسخ داد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید