دفاعیات امیرانتظام ۴۰ روز پس از بازداشت: تمامی مذاکراتی که کردم برمبنای سیاست حل مسائل از طریق گفتگو بوده / قبل از محاکمه، سند محکومیت اینجانب نه تنها در ایران بلکه به صورت نشریات افشاگرانه چاپ و به اقصی‌نقاط دنیا فرستاده شد! *** مارسال فردا


امیرانتظام تنها در سفارت آمریکا پرونده ندارد بلکه در تمام سفارت‌خانه‌های خارجی پرونده‌ای به نام امیرانتظام وجود دارد، چون من معاون اجرایی نخست‌وزیر بودم و طبق دستور نخست‌وزیر وقت که حکومتش یک تکلیف شرعی او بود و من هم که معاون ایشان بودم شرعا می‌بایستی وظیفه‌ای که به عهده‌ام گذاشته شده بود به زمین نگذارم، انجام وظیفه می‌کردم.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید