یادداشت‌های روزانه علم؛ ۹ تیرماه ۱۳۵۵ / روایتی از کشته شدن حمید اشرف، از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق *** مارسال فردا

«در ایران ده تروریست کشته شدند و ظاهرا ستاد اصلی آن‌ها پیدا شده [محل این ستاد در جنوب مهرآباد و رهبری گروه با حمید اشرف از دانشجویان پیشین دانشکده فنی

بازهم حادثه کودک آزاری با هدف تنبیه کودک؛این بار در قزوین/فرو بردن کلید منزل در سر کودک دختر توسط مادرش! *** مارسال فردا

مادری برای تنبیه دختر ۶ ساله اش کلید منزل را به شکل نامعلومی در سر وی فرو برد و حادثه آفرید.حادثه زمانی رخ داد که مادر این کودک برای تنبیه